Urząd Miasta Radlin

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Radlin

44-310 Radlin ul. Rymera 15
Telefon: 32 459 02 00 Faks: 32 459 02 05
E-Mail: info@radlin.pl
WWW: http://www.radlin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://sekap.pl
Skrytka ePUAP: /radlin/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 02' 34.18"N, 18° 27' 43.61"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 - 14:00
HerbPrawo Miejscowe
Data wydania:
Data ogłoszenia:
Prawo: Realizacja:
Szukaj:
«««12345678910»»»

Data wydaniaNumerTytuł/ZałącznikiOperacje
2018-10-16 S.0007.089.2018w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
Załącznik S.0007.089.2018.pdf (107,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-24 11:12:47
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Bezpośredni adres tej pozycji Bezpośredni adres tej pozycji
Liczba pobrań: 4
2018-10-16 S.0007.083.2018w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin
Załącznik S.0007.083.2018.pdf (111,3 KB)
Data publikacji: 2018-10-24 10:02:44
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Bezpośredni adres tej pozycji Bezpośredni adres tej pozycji
Liczba pobrań: 2
2018-10-16 S.0007.082.2018w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie
Załącznik S.0007.082.2018.pdf (105,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-24 10:00:30
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Bezpośredni adres tej pozycji Bezpośredni adres tej pozycji
Liczba pobrań: 5
2018-09-25 S.0007.080.2018w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radlin
Załącznik S.0007.080.2018.pdf (241,4 KB)
Data publikacji: 2018-09-27 12:26:11
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Bezpośredni adres tej pozycji Bezpośredni adres tej pozycji
Liczba pobrań: 7
2018-06-26 S.0007.053.2018w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin
Załącznik S.0007.053.2018.pdf (103,2 KB)
Data publikacji: 2018-07-09 09:42:37
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Bezpośredni adres tej pozycji Bezpośredni adres tej pozycji
Liczba pobrań: 13
2018-06-26 S.0007.052.2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Załącznik S.0007.052.2018.pdf (103,8 KB)
Data publikacji: 2018-07-09 09:40:19
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Bezpośredni adres tej pozycji Bezpośredni adres tej pozycji
Liczba pobrań: 14
2018-05-22 S.0007.043.2018w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Radlin
Załącznik S.0007.043.2018.pdf (112,4 KB)
Data publikacji: 2018-05-28 11:41:59
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Bezpośredni adres tej pozycji Bezpośredni adres tej pozycji
Liczba pobrań: 32
2018-04-24 S.0007.037.2018w sprawie podziału Miasta Radlin na stałe obwody głosowania
Załącznik S.0007.037.2018.pdf (229,8 KB)
Data publikacji: 2018-05-16 09:28:56
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Bezpośredni adres tej pozycji Bezpośredni adres tej pozycji
Liczba pobrań: 37
2018-03-27 S.0007.032.2018w sprawie podziału Miasta Radlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczbyradnych wybieranych w każdym okręgu
Załącznik S.0007.032.2018.pdf (195,4 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 16:59:55
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Bezpośredni adres tej pozycji Bezpośredni adres tej pozycji
Liczba pobrań: 51
2018-03-27 S.0007.024.2018w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej
Załącznik S.0007.024.2018.pdf (728,4 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 16:59:55
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Bezpośredni adres tej pozycji Bezpośredni adres tej pozycji
Liczba pobrań: 49

«««12345678910»»»

Legenda:
Akty prawne w realizacji
Akty prawne zrealizowane
Akty prawne zmienione
Akty prawne uchylone
Akty prawne unieważnione
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij