Urząd Miasta Radlin

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Radlin - Wydział Urbanistyki i Inwestycji

Symbol wydziału: UI
Nazwa: Wydział Urbanistyki i Inwestycji
Telefon: 032 4590250, 4590262 Faks: 032 4590205
E-Mail: uir@radlin.pl
Miejsce urzędowania: Budynek OSP, 1 piętro, pokój 23, 24
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
WWW: http://www.radlin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://sekap.pl
Skrytka ePUAP: /radlin/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 02' 34.18"N, 18° 27' 43.61"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 - 14:00
Herb


Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0722 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów aktów prawa miejscowego
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3221 Dokumentacja księgowa
410 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony zabytków
414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
6720 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
6722 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6724.1 Wstępne projekty podziału nieruchomości
6724.2 Zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
6724.3 Wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6724.4 Ogólne informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6725 Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6727 Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
6730 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
6733 Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
6740 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
6741 Rozbiórka obiektów budowlanych
6833 Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7012 Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnych
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij