Urząd Miasta Radlin

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Radlin - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Symbol wydziału: ES
Nazwa: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Telefon: 032 4590238 Faks: 032 4590205
E-Mail: wekis@radlin.pl
Miejsce urzędowania: Budynek główny Urzędu Miasta, 3 piętro, pokój 401
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.radlin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://sekap.pl
Skrytka ePUAP: /radlin/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 02' 34.18"N, 18° 27' 43.61"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 - 14:00
Herb


Personel wydziału
Halina Mizia Naczelnik Wydziału ES Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0123 Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacja
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
041 Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
2163 Postępowanie dyscyplinarne
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2320 Wypadki przy pracy
2330 Warunki szkodliwe
2403 Dokształcanie pracowników
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3024 Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3033 Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji
3161 Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
402 Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
4041 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów jednorazowych
423 Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową
432 Organizacja informacji turystycznej
4420 Ustalanie sieci przedszkoli publicznych
4421 Ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów
4422 Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej
4423 Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych
4424 Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych
4430 Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
4431 Wspieranie szkół niepublicznych
444 System informacji oświatowej
4450 Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół
4452 Nauczanie indywidualne i rewalidacja indywidualna
4453 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
4454 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i klasy integracyjne
4455 Olimpiady i konkursy edukacyjne
4460 Programy pomocy materialnej dla uczniów
4461 Przyznawanie zasiłków szkolnych uczniom
4462 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom
4463 Pomoc materialna uczniom o charakterze motywacyjnym
4464 Dowóz uczniów do szkół
4470 Awans zawodowy nauczycieli
4471 Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
4472 Nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli
4480 Realizacja i wykorzystanie funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli
4481 Uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących nauczycieli
7346 Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem (licencją)
7346.1 Kontrola w KLubie Dziecięcym
7346.2 Dotacje dla Klubu Dziecięcego
7346.3 Sprawozdanie z działalności Klubu Dziecięcego
8010 Programy w zakresie ochrony zdrowia
8011 Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie ochrony zdrowia
8024 Analizowanie i ocenianie działalności zakładów opieki zdrowotnej
8030 Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
8031 Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
804 Ubezpieczanie zdrowotne osób nieubezpieczonych
8110 Programy w zakresie pomocy społecznej
8120 Współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej
8140 Prowadzenie świetlic środowiskowych finansowanych z profilaktyki alkoholowej
8141 Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej
823 Sprawy osób niepełnosprawnych rozpatrywane na poziomie gminy

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij