Urząd Miasta Radlin

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Radlin - Referat Księgowości Podatkowej

Symbol wydziału: FN II
Nazwa: Referat Księgowości Podatkowej
Telefon: 032 4590223, 4590242 Faks: 032 4590205
E-Mail: podatki@radlin.pl
Miejsce urzędowania: Budynek główny UM, parter, pokój 104, 105
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
WWW: http://www.radlin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://sekap.pl
Skrytka ePUAP: /radlin/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 02' 34.18"N, 18° 27' 43.61"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 - 14:00
Herb


Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
2410 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3052 Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymi
3120 Podatek od nieruchomości
3120.1 zarachowania wpłat
3120.2 Podatek od nieruchomości - os.fizyczne
3120.3 Podatek od nieruchomości - os.prawne
3120.4 Podatek od nieruchomości os.fizyczne-nadpłaty, wnioski,decyzje
3120.5 Podatek od nieruchomości - umorzenia, rozłożenia
3120.6 Podatek od nieruchomości os.prawne-nadpłaty, wnioski,decyzje
3120.7 Podatek od nieruchomości os.prawne - umorzenia, rozłożenia, odroczenia
3120.8 Postępowania w sprawie stwierdzenia spadku
3121 Podatek rolny
3123 Łączne zobowiązanie podatkowe rolników
3124 Podatek od środków transportowych
3124.1 deklaracje podatkowe
3124.2 postanowienia, zarachowanie wpłat, nadpłaty
3124.3 pisma różne
3124.4 postępowanie podatkowe
3126 Podatek od spadków i darowizn
3127 Łączne zobowiązanie podatkowe dla osób nie będących rolnikami
3130 Opłata skarbowa
3131 Opłata eksploatacyjna
3132 Opłata targowa
3135 Opłata miejscowa
3135.1 Zarachowanie wpłat - odpady komunalne
3135.2 Nadpłaty - wnioski, decyzje
3135.3 Rozłożenie na raty, umorzenia
3138 Opłata od posiadania psów
3140 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
3161 Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
3161.1 Hipoteka
3161.2 Pisma różne
3162 Windykacja należności
3211 Obrót bezgotówkowy
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3222 Rozliczenia
3224 Uzgadnianie sald
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
5520 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy
6725 Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6844 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
7142 Zapewnianie lokali mieszkalnych socjalnych
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij