Urząd Miasta Radlin

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Radlin - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

Symbol wydziału: GR
Nazwa: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
Telefon: 032 4590253 Faks: 032 4590205
E-Mail: geodezja@radlin.pl
Miejsce urzędowania: Budynek OSP, 1 piętro, pokój 22
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
WWW: http://www.radlin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://sekap.pl
Skrytka ePUAP: /radlin/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 02' 34.18"N, 18° 27' 43.61"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 - 14:00
Herb


Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
1431 Udostępnianie informacji publicznej
6122 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
6122.1 Wykoszenia
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6143 Profilaktyka weterynaryjna i upowszechnianie higieny pozyskiwania produktów zwierzęcych
6151 Plany łowieckie
6182 Nakazy wykonania określonych czynności i zabiegów w zakresie ochron roślin
6182.1 Sprawy rolnicze
6322 Odszkodowania w związku z zalaniem gruntów podczas powodzi
6624 Numeracja porządkowa nieruchomości
6625 Nazewnictwo placów i ulic
6725 Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
680 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami
680.1 AKTY NOTARIALNE
6810 Ewidencja nieruchomości
6812 Oszacowanie wartości i wycena nieruchomości
6820 Przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
6822 Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy
6823 Zakup nieruchomości
6825 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6826 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6830 Rozgraniczanie nieruchomości
6831 Podział nieruchomości
6831.1 podziały nieruchomości os. fizyczne
6831.2 podziały nieruchomości os. prawne
6831.3 Wznowienie znakówgranicznych, wznowienie punktów granicznych, przyjęcie granic do podziału
6840 Sprzedaż nieruchomości
6841 Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6842 Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6844 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6845.1 Umowy użyczenia
6847 Służebności gruntowe
6850 Użyczanie nieruchomości
6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
6870 Organizacja zarządzania gruntami
6871 Nadzór i kontrola zarządzania gruntami
6872 Opiniowanie sposobu zarządzania gruntami
7113 Analizowanie cen najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij