Urząd Miasta Radlin

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Radlin - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii

Symbol wydziału: GKE
Nazwa: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii
Telefon: 032 4590251, 4590266 Faks: 032 4590205
E-Mail: gke@radlin.pl
Miejsce urzędowania: Budynek OSP, 1 piętro, pokój 25, 26
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
WWW: http://www.radlin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://sekap.pl
Skrytka ePUAP: /radlin/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 02' 34.18"N, 18° 27' 43.61"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 - 14:00
Herb


Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0642 Sprawozdawczość statystyczna
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
5542 Szkolenie funkcjonariuszy straży pożarnej
5543 Wyposażenie w sprzęt służb przeciwpożarowych
602 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
605.16 Słoneczny Radlin
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
6222 Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6232.1 Zawiadomienia o zaległościach z tytułem wykonawczym
6232.2 postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6232.3 wezwania do złożenia deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6232.4 edukacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Radlin
6232.5 reklamacje uszkodzonych pojemników na odpady komunalne
6232.6 sprawozdania podmiotów dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za II półrocze 2019 r.
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
6234 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów
6235 Zgłaszanie posiadania oraz prowadzenia transportu odpadów
6236 Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
624.1 opłaty za szczególne korzystanie z wód - WODY POLSKIE
6322 Odszkodowania w związku z zalaniem gruntów podczas powodzi
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6331 Naruszenie stanu wody na gruncie
6524 Opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego
655 Inne prace geologiczne
6563 Orzekanie w sprawie szkód górniczych
6810 Ewidencja nieruchomości
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7020 Ewidencja obiektów i urządzeń komunalnych
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7021.1 bieżące utrzymanie dróg i mostów
7021.2 bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej
7021.3 bieżące utrzymanie oświetlenia
7021.4 utrzymanie zieleni miejskiej
7021.5 zlecenia do ZGK
7021.6 utrzymanie stanu sanitarnego miasta
7021.7 utrzymanie sieci ciepłowniczej
7021.8 badanie próbek popiołu
7031 Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych
7210 Zaliczanie dróg do określonej kategorii
7211 Opinie w sprawie przebiegu dróg
7221 Projekty zmian organizacji ruchu drogowego
7222 Pomiary ruchu drogowego
7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa
7224 Wypadki drogowe
7225 Okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych
7226 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
7230.1 zezwolenia i awarie
7230.2 umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym
7230.3 uzgodnienia dokumentacji projektowych
7230.4 odszkodowanie
7231 Ustalanie miejsc postoju i opłat za parkowanie
7234 Przeciwdziałanie niszczeniu dróg
7242 Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówką

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij