Urząd Miasta Radlin

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Radlin - Sekretariat Burmistrza

Symbol wydziału: S
Nazwa: Sekretariat Burmistrza
Telefon: 032 4590202 Faks: 032 4590205
E-Mail: sekretariat@radlin.pl
Miejsce urzędowania: Budynek główny Urzędu Miasta, 2 piętro, pokój 303
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
WWW: http://www.radlin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://sekap.pl
Skrytka ePUAP: /radlin/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 02' 34.18"N, 18° 27' 43.61"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 - 14:00
Herb


Personel wydziału
Izabela Woryna Kierownik Sekretariatu Więcej ... [Więcej ...]
Anna Gadomska Referent S
Judyta Moczała Sekretarka S
Adriana Strączek Sekretarka S

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0002 Sesje rady gminy
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0004 Przewodniczący rady gminy
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0011 Planowanie i sprawozdawczość z prac komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0012.1 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
0012.2 Kontrole Komisji Rewizyjnej
0012.3 Posiedzenia Komisji Infrastruktury
0012.4 Posiedzenia Komisji Budżetu
0012.5 Posiedzenie Komisji ds. Społecznych
0012.6 Komisja Skarg Wniosków i Petycji
0014 Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0043 Oświadczenia majątkowe radnych gminy lub o członkach ich rodzin
0055 Narady wójta (burmistrza, prezydenta) z sołtysami
0056 Spotkania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mieszkańcami
0057 Sprawozdawczość z działalności wójta (burmistrza, prezydenta)
0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od gminy
022 Monitorowanie przez gminę działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń oraz sposobu funkcjonowania porozumień
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
0342 Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy
0350 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
110 Posiedzenia kierownictwa urzędu
112 Udział w obcych komisjach, zespołach, grupach roboczych
113 Narady (zebrania) pracowników
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
152.2 Sprawozdania z działalności lobbingowej za 2019 rok
170 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadań
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2321 Wypadki w drodze do pracy i z pracy
2403 Dokształcanie pracowników
3233 Wypłaty diet radnym
414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
502 Obsługa organizacyjna wyborów
5040 Gminne biura spisowe
5313 Repatrianci
533 Wybory ławników sądowych
6625 Nazewnictwo placów i ulic

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij