Urząd Miasta Radlin

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Radlin - Kadry

Symbol wydziału: K
Nazwa: Kadry
Telefon: 32 459 02 00 Faks: 32 459 02 05
E-Mail: info@radlin.pl
WWW: http://www.radlin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://sekap.pl
Skrytka ePUAP: /radlin/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 02' 34.18"N, 18° 27' 43.61"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 - 14:00
Herb


Personel wydziału
Justyna Drzeniek Inspektor ds. kadr

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
2000 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach kadrowych
2001 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
2002 Wykazy etatów
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2004 Umowy zbiorowe i ich negocjowanie
2010 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach administracyjnych
2011 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administracyjnych
2110 Konkursy na stanowiska w urzędach
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2140 Staże zawodowe
2141 Wolontariat
2142 Praktyki
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
2163 Postępowanie dyscyplinarne
217 Sprawy wojskowe osób zatrudnionych
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
221 Pomoce ewidencyjne do akt osobowych
222 Pomocnicza dokumentacja osobowa w komórkach organizacyjnych
223 Legitymacje służbowe
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
230 Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy
231 Działania w zakresie zwalczania wypadków, chorób zawodowych, ryzyka w pracy
2320 Wypadki przy pracy
2321 Wypadki w drodze do pracy i z pracy
2340 Dowody obecności w pracy
2341 Absencje w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2352 Urlopy bezpłatne
236 Dodatkowe zatrudnienie osób zatrudnionych oraz umowy o zakazie konkurencji
2400 Ustalanie ścieżek rozwoju zawodowego dla osób zatrudnionych
2401 Służba przygotowawcza
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
2410 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2411 Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych
2412 Opieka nad emerytami, rencistami i osobami niepełnosprawnymi
2413 Akcje socjalne i imprezy kulturalne poza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
2420 Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego
2421 Obsługa ubezpieczenia społecznego
2422 Legitymacje ubezpieczeniowe
2423 Dowody uprawnień do zasiłków
2424 Emerytury i renty
2425 Ubezpieczenia zbiorowe, pracownicze, itp.
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
2612 Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij